Przejdź do treści

Produkcja

Sukces tkwi w ludziach. Proces produkcji i montażu hal stalowych realizuje zespół wielu profesjonalnych pracowników, których współpraca gwarantuje wykonastwo nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Należą do nich:

 • inżynier sprzedaży – pozyskiwanie nowych Klientów, ofertowanie i ustalenie warunków realizacji kontraktów, doradztwo techniczne;
 • inżynier wsparcia technicznego – kalkulacja ofert, opracowanie budżetów kontraktów, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
 • projektanci – przygotowanie projektów konstrukcyjnych i warsztatowych zgodnie z normami i  wymaganiami Klienta;
 • kierownicy projektów – prowadzenie, koordynacja i rozliczenie kontraktów;
 • technolodzy – przygotowanie technologii produkcji konstrukcji;
 • kierownik wydziału produkcyjnego – zarządzanie procesem prefabrykacji konstrukcji stalowych;
 • główny Spawalnik – przygotowanie technologii prac spawalniczych, nadzór nad realizacją technologii spawalniczych;
 • kontrolerzy jakości – kontrola jakości dostaw materiałów, kontrola jakości na każdym etapie procesu prefabrykacji i zabezpieczenia antykorozyjnego, nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym;
 • ślusarze –przygotowanie wszystkich elementów składowych i detali konstrukcji;
 • operatorzy wielomaszynowi – obsługa maszyn konwencjonalnych;
 • operatorzy maszyn CNC – programowanie i obsługa maszyn sterowanych numerycznie;
 • spawacze – składanie i spawanie wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z przyjętą technologią spawania;
 • kierownik wydziału antykorozji – sprawowanie nadzoru na wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych technologiami malarskimi;
 • malarze – wykonywanie powłok malarskich według przyjętych technologii;
 • ładowacze i kierowcy – bezpieczny załadunek i transport konstrukcji do Klienta;
 • montażyści – montaż konstrukcji u Klienta zgodnie z projektem montażu;
 • inżynier budownictwa – kontrola jakości wykonania prac montażowych;
 • pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządania Jakością – nadzór nad przyjętymi systemami zapewnienia jakości.

Główne cechy konstrukcji ROLSTAL to:

 • wykonawstwo ściśle według projektu konstrukcyjnego - zastosowane materiały, geometria, spoiny;
 • kontrola jakości na podstawie warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowej;
 • produkcja konstrukcji stalowych tylko przy użyciu stali atestowanej;
 • elementy składowe i detale wykonane z najwyższą starannością przy użyciu maszyn sterowanych numerycznie - CNC;
 • optymalne wykorzystanie rozkrojów stali przy produkcji elementów konstrukcji - obniczenie odpadowości;
 • uprawnieni spawacze i bezpośredni nadzór nad technologią spawania;
 • zabezpieczenie antykorozyjne wykonane kilkuetapowo z należytą starannością;
 • montaż konstrukcji stalowej poprzez skręcanie elementów za pomocą śrub - bez spawania na budowie.
 • pełna dokumentacja powykonawcza i pokontrolna;