Przejdź do treści

Ściany prefabrykowane

Prefabrykowane ściany warstwowe wsparte o konstrukcję

Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się rozwiązaniami systemowymi które znacząco przyspieszają oraz upraszczają proces budowy.

Ściana warstwowa składa się z dwóch betonowych warstw o długości 70 mm każda, połączonych za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy warstwami betonu stanowi izolacja termiczna (styropian) o grubości 120 mm lub 140 mm. Istnieje również możliwość wyprodukowania ściany bez izolacji termicznej.

Powierzchnia zewnętrzna może być wykończona różnymi strukturami. Elementy ścian warstwowych produkowane są w różnych wymiarach , w zależności od potrzeb oraz ilości i wielkości otworów okiennych i drzwiowych. Prefabrykowane ściany produkowane są na miarę dla każdego projektu

Zastosowanie ścian warstwowych

 • obory;
 • stajnie itd.

Proces budowy

 • stalowe lub betonowe słupy ustawiane są w prefabrykowanych stopach;
 • słypu zalewane są betonem w stopach lub przytwierdzane za pomocą śrub;
 • elementy ścian ustawiane są na stopach na zewnątrz słupów i nie wchodzą w skład konstrukcji nośnej;
 • po ustawieniu ścian, podłoga jest wylewana na mokro, a ściany wykorzystywane są jako szalunek.

Prefabrykowane ściany warstwowe bez fundamentu

Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się rozwiązaniami systemowymi, które znacząco przyspieszają oraz upraszczają proces budowy.

Ściana warstwowa składa się z dwóch betonowych warstw o grubości 70 mm każda, połączonych za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy warstwami betonu stanowi izolacja termiczna (styropian) o grubości 120 mm lub 140 mm. Istnieje również możliwość wyprodukowania ściany bez izolacji termicznej.

Powierzchnia zewnętrzna może być wykończona różnymi strukturami. Elementy ścian warstwowych produkowane są w różnych wymiarach, w zależności od potrzeb oraz ilości i wielkości otworów okiennych i drzwiowych. Prefabrykowane ściany produkowane są na "miarę" dla każdego projektu.

Zastosowanie ścian warstwowych

 • obory;
 • chlewnie;
 • stajnie;
 • kurniki;
 • inne budynki.

Proces budowy

 • ustawienie ścian warstwowych w prefabrykowanych stopach fundamentowych;
 • montaż konstrukcji dachu na ścianach warstwowych które są elementem konstrukcji nośnej;
 • po ustawieniu ścian, podłoga jest wylewana na mokro, a ściany wykorzystywane są jako szalunek.

Dane Techniczne:

standardowa długość ściany 4,8 mm lub 6,0 mm;
standardowa wysokość ściany 2,8 m;
grubość ściany 26 cm;
grubość izolacji termicznej 12 cm;
ciężar ok. 130 kg/m^2;
współczynnik przenikania ciepła k = 0,34 W/m^2x K.