Przejdź do treści

Hale wielonawowe

Hale wielonawowe opierają się na konstrukcji nośnej z ram stalowych wielonawowych:

 • z ryglem i słupem dwuteowym;
 • rygiel i słup wykonane z blachownicy spawanej o zmiennym profilu (zmienna wysokość środnika);
 • ze stali o podwyższonej wytrzymałości, połączonej z profilem dwuteowym gorącowalcowanym
 • o rozpiętości do 30 m;
 • z podporami pośrednimi.

Słupy ram połączone są sztywno z ryglem dwuteowym za pomocą ocynkowanych śrub odpowiedniej klasy. Słup stoi na uprzednio przygotowanych stopach fundamentowych z kotwami i pracuje przegubowo.

Rozstaw ram zoptymalizowano na 6 m. Ramy połączone są ocynkowanymi płatwiami dachowymi o przekroju Z lub Sigma wykonanymi ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Zabudowa ścian bocznych i szczytowych blachą lub płytą warstwową wymaga ich oryglowania ocynkowanymi ryglami ściennymi o przekroju Z lub C, również wykonanymi ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Płatwie i rygle są mocowane do wsporników w słupach i ryglach za pomocą śrub ocynkowanych. Konstrukcja w skrajnych polach usztywniona jest dodatkowo stężeniem typu "X" ze śrubą rzymską. Rygle i słupy konstrukcji są oznakowane, co umożliwia ich jednoznaczną identyfikację podczas montażu.

Typy ram nośnych hal wielonawowych:
 • ramy typu Hp - dźwigar (rygiel) i słup wykonany z gorącowalcowanych profili hutniczych szeroko- i wąskopółkowych + słup podporowy w kalenicy;
 • ramy typu Hps - ramy jak wyżej + belki podsuwnicowe;
 • ramy typu H2 - rama typu H z jedną nawą boczną;
 • ramy typu H2s - rama typu H z jedną nawą boczną + belki podsuwnicowe;
 • ramy typu H3 - rama typu H z dwiema nawami bocznymi;
 • ramy typu BpH - dźwigar i słup wykonany z blach spawanych (blachownic) o stałym lub zmiennym przekroju + słup podporowy gorącowalcowany w kalenicy.

Konstrukcja wielonawowa Typ HP ze słupem podporowym w kalenicy

Konstrukcja wielonawowa Typ HPS ze słupem podporowym w kalenicy

Konstrukcja wielonawowa Typ BPH ze słupem podporowym w kalenicy

Konstrukcja wielonawowa Typ H3 z dwiema nawami bocznymi

Konstrukcja wielonawowa Typ H2 z jedną nawą boczną

Konstrukcja wielonawowa Typ H2S z jedną nawą boczną