Przejdź do treści

Hale jednonawowe

Hale jednonawowe opierają się na konstrukcji nośnej z ram stalowych jednonawowych:

 • z dźwigarem (ryglem) i słupem wykonanym z gorącowalcowanych profili hutniczych szeroko- i wąskopółkowych - konstrukcje typu H;
 • z dźwigarem i słupem wykonanym z blach spawanych (blachownic) o stałym lub zmiennym przekroju - konstrukcje typu B;
 • system mieszany - słupy wykonane z profili hutniczych a dźwigary dachowe z blachownic - konstrukcje typu HB;
 • o rozpiętości do 30 m;
 • bez podpór pośrednich.

Słupy ram połączone są sztywno z ryglem dwuteowym za pomocą ocynkowanych śrub odpowiedniej klasy. Słup stoi na uprzednio przygotowanych stopach fundamentowych z osadzonymi kotwami i pracuje przegubowo.

Rozstaw ram zoptymalizowano na 6 m. Ramy połączone są ocynkowanymi płatwiami dachowymi o przekroju Z lub Sigma, wykonanymi ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Zabudowa ścian bocznych i szczytowych blachą lub płytą warstwową wymaga ich oryglowania ocynkowanymi ryglami ściennymi o przekroju Z lub C, również wykonanymi ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Płatwie i rygle są mocowane do wsporników w słupach i ryglach za pomocą śrub ocynkowanych. Konstrukcja hali jednonawowej w skrajnych polach usztywniona jest dodatkowo stężeniem typu "X" ze śrubą rzymską. Rygle i słupy konstrukcji są jednoznacznie oznakowane, co umożliwia ich łatwą identyfikację podczas montażu.

Konstrukcje jednonawowe:
 • ramy typu H - konstrukcje dwuspadowe z profili walcowanych;
 • ramy typu H - konstrukcje jednospadowe z profili walcowanych;
 • ramy typu Hs - konstrukcje dwuspadowe z profili walcowanych - wersja z suwnicą;
 • ramy typu B - konstrukcje dwuspadowe z blachownic spawanych;
 • ramy typy HBs - konstrukcje dwuspadowe mieszane, słupy z profili walcowanych, rygle z blachownic spawanych.
Konstrukcje kratownicowe:
 • ramy typu K - konstrukcja kratownicowa z profili walcownych lub zimnogiętych;
 • ramy typu Ks - konstrukcja kratownicowa ze ściągiem;
 • ramy typu Kt - konstrukcje kratownicowe trapezowe.
Hale łukowe:
 • ramy typu Ł - konstrukcje łukowe z profili walcowanych.
 

Konstrukcja jednonawowa dwuspadowa Typ H 

Konstrukcja jednonawowa dwuspadowa Typ HS z belką podsuwnicową

 


 

Konstrukcja jednonawowa dwspadowa Typ B

Konstrukcja jednonawowa dwuspadowa Typ HBS z belką podsuwnicową

Konstrukcja jednonawowa jednospadowa Typ H

 

Konstrukcja kratownicowa Typ K

Konstrukcja kratownicowa Typ KS

Konstrukcja kratownicowa Typ KT

Konstrukcja łukowa Typ Ł-1

Konstrukcja łukowa Typ Ł-2

Konstrukcja łukowa Typ Ł-3