Przejdź do treści

Hale do hodowli

Każdy gatunek i każda kategoria zwierząt ma określone wymagania odnoszące się do pomieszczeń, w których przebywają, a tym samym i do budynków w których się te pomieszczenia znajdują. Budownictwo inwentarskie (służące do prowadzenia produkcji zwierzęcej) obejmuje obiekty budowlane takie, jak pojedyncze budynki, jak i zespoły budynków wraz z budowlami towarzyszącymi (np. fermy). Jednym zwierzętom wystarczają pomieszczenia chroniące je jedynie przed opadami i przeciągami, w których temperatura może być zmienna - np. bydło, a inne wymagają stałej temperatury.

W zależności od gatunku zwierząt, dla którego budynek hali jest przeznaczony wyróżnia się:

 • obory – budynki dla bydła (obory dla krów, jałowniki, cielętniki, budynki dla bydła opasowego);
 • chlewnie – budynki dla świń;
 • budynki dla drobiu (kurniki, brojlernie, kaczniki, gęśniki, indyczarnie itp.);
 • stajnie – budynki dla koni;
 • owczarnie – budynki dla owiec;
 • budynki dla obsady mieszanej (mieszające różne gatunki zwierząt i ewentualnie ptactwa).

Wymagania zwierząt dyktują rozwiązania budynków hal do hodowli i przegród budowlanych jak ściany, dachy, stropy, a także podłóg i posadzek. Zróżnicowanie to wynika nie tylko z różnic gatunkowych, ale również w obrębie jednego gatunku z różnic wieku, masy ciała i wymiarów zwierząt.

Cechy charakterystyczne hal do hodowli:

 • rama konstrukcyjna jednonawowa (bez podpór; z podporami; z podporami oparta na murze);
 • możliwość obciążenia konstrukcji instalacją technologiczną niezbędną dla technologi;
 • możliwość izolacji dachu – płyta poliuretanowa, płyta warstwowa;
 • możliwość izolacji ścian – płyta warstwowa;
 • zalecane światło naturalne (świetlik kalenicowy, naświetla połaciowe, okna);
 • komunikacja – drzwi skrzydłowe lub przesuwne;
 • możliwość wykonania części socjalnej w technologii lekkiego szkieletu stalowego;
 • zalecane zabezpieczenie antykorozyjne – ocynkowane ogniowo.