Przejdź do treści

Jakość

System zarządzania jakością w spawalnictwie i Zakładowa Kontrola Produkcji

ROLSTAL posiada certyfikowany, zgodny z PN-EN ISO 3834-2 (TÜV Rh 19845200004) system zarządzania jakością w spawalnictwie oraz certyfikowany, zgodny z EN 1090-1 (TÜV Rh 00098) system Zakładowej Kontroli Produkcji i zgodny z EN 1090-2 certyfikat spawalniczy (TÜV Rh 00094). Certyfikaty te uprawniają firmę do oznaczania znakiem CE konstrukcji stalowych i wydawania Europejskiej Deklaracji Zgodności.

Uprawnienia

 

Instytut Spawalnictwa

 

TÜV Rheinland

 

RUE Stroytechnorm BY

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

 

Urząd Patentowy

 

Antykorozja

Polska Izba Konstrukcji Stalowych