Przejdź do treści

Obciążenia lokalne

Obciążenie wiatrem i śniegiem w Polsce

Strefa obciążenia, w której ma powstać nowa hala, wpływa bezpośrednio na jej cenę. Większe obciążenia wymagają zastosowania dodatkowych zabezpieczeń i wzmocnień konstrukcji stalowej, co przekłada się na jej ostateczną masę i przez to koszt materiału oraz robocizny.

Obciążenie śniegiem (Strefy obciążenia śniegiem)

Wg PN-80/B-02010/Az1:2006

strefy obciążenia śniegiem obciążenie śniegiem

Strefa Obciążenie śniegiem(sk, kN/m2)
1 0,007A – 1,4; sk≥ 0,70
2 0,9
3 0,006A – 0,6; sk≥ 1,2
4 1,6
5 0,93exp(0,00134A) – 1,4; sk≥ 2,0
Uwaga: A = wysokość nad poziomem morza (m)

Obciążenie wiatrem (Strefy obciążenia wiatrem)

Wg PN-77/B-02011/Az:2009

strefy obciążenia wiatrem obciążenie wiatrem

Strefa Obciążenie wiatrem (Ciśnienie prędkości wiatru Qp)
1 250 Pa
2 350 Pa
3 450 Pa
4 550 Pa
5 250 + 0,5 A >350 Pa
Uwaga: A = wysokość nad poziomem morza (m)

Gdy pokrywa śnieżna przekracza powyższe wartości należy ją usunąć. Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający przymarzanie śniegu na dachu. Usuwanie sprzętem mechanicznym pryzm wokół hali nie może się odbywać poprzez napieranie przy załadunku śniegiem na jej konstrukcję.